ראשי תחומים

ראשי תחום טיפול

MSW-ראש תחום מטפלים משפחתיים

דר אריה אשדת

ראש תחום פסיכותרפיסטים

מלכה גרואוכר תמונה

MSW-ראש תחום מטפלים ויועצים מיניים

ראשי תחום יעוץ

123455

M.A – ראש תחום ייעוץ רגשי

111

M.A-חבר ועד מנהל ,ראש תחום ייעוץ נישואין ומשפחה

מנחים ומאמנים

meir_assor

יו"ר האגודה, ראש תחום מגשרים במשפחה

אורנבוך-מלי

M.A-ראש תחום מנחי הורים

men_users

ראש תחום אימון אישי, מנחה נלפ

חיים דיין

ראש תחום מדריכי נוער בסיכון

תקנון