הכשרות נדרשות מנחים ומאמנים:

סיווג מקצועי

הכשרה נדרשת

מנחה הורים
תעודת מנחה הורים של 620 שעות לימוד מטעם משרד החינוך
מאמן אישי
בהתאם לדרישות לשכת המאמנים
מנחה NLP
בהתאם לדרישות לשכת ה NLP הישראלית
מגשר משפחתי
1.אחת מבין האפשרויות הבאות: א. מטפל / יועץ מטעם האגודה ב. טוען רבני / עו"ד 2.הכשרה בגישור בסיסי: 60 שעות, גישור משפחתי: 50 שעות, פרקטיקום: 75 שעות.