מדריך/ה יקר/ה!

הדו"ח שלפניך מיועד לצורך הערכה של מודרכים בתחום הייעוץ והטיפול.
1. מילוי הדו"ח יתבצע ע"י מדריכים ומדריכות מוסמכים ומאושרים ע"י 'אגודת היועצים והמטפלים במשפחה בישראל', או באחת האגודות המוכרות מטעמה.
*חברים באגודה חיצונית רשאים להגיש דו"ח זה גם לאחר קבלת 'הדרכת עמיתים'.
2. טופס זה הינו אישי ומועבר למשרדי האגודה בלבד. למודרך אין אפשרות צפיה בטופס.

לשאלות הבהרה ופרטים נוספים:  054-586-1000 / 073-3300606