ליאור

אפשר לכתוב מה שרוצים שורה נוספת כיעדגכע דגע

מרצה:שדגכשדגכ שדגכ

שגדכשדגכ

תאריך

10/10/10

שעה

20:00

ההרשמה החלה

הכניסה ללא תשלום לחברי האגודה בלבד
ההרשמה מראש חובה!

תקנון