כאן בונים-זהירות התמכרות!- כנס מקצועי לחיזוק והעצמת הבית היהודי

כנס מרכז הדרכה וייעוץ של מטיבתא – מרכז טיפול וייעוץ במשפחה תורני ארצי
פירוט זמני ונושאי ההרצאות:

יום ד' , כ"ה תמוז, 31.07.24

20.00-21.00-זהירות התמכרות!
משה רובכה MSW 

21.00-21.30 – דברי סיום וסיכום

המחיר לתשלום : 50

תקנון