כאן בונים-מצוות הבית בתחילת הנישואין-כנס מקצועי לחיזוק והעצמת הבית היהודי

כנס מרכז הדרכה וייעוץ של מטיבתא – מרכז טיפול וייעוץ במשפחה תורני ארצי
פירוט זמני ונושאי ההרצאות:

יום ג' כ"ד תמוז, 30.07.24

20.00-21.00- מצוות הבית בתחילת הנישואין
מלכה גראוכר MSW 

המחיר לתשלום : 50

תקנון