ביטוח
אחריות מקצועי

ביטוח מקצועי מוזל באמצעות סוכנות הביטוח רפופורט

חברי האגודה
נהנים מביטוח מקצועי
מוזל באמצעות סוכנות הביטוח רפופורט

הביטוח מותנה
בהצגת תעודת חברות בתוקף.

מחיר הביטוח עשוי להשתנות
ע"פ הסיווג המקצועי של החבר

חברי האגודה המעוניינים לממש את ההוזלה

מוזמנים לפנות למשרדי רפפורט

תקנון