ועדות האגודה

וועדות האגודה:

רשימת אוגדן המטפלים מתנהלת באופן ככלי ע"י הנהלת העמותה ובאמצעות רכזת האגודה, רכזת האגודה מפעילה את הוועדות הנבחרות מתוך רשימת אוגדן המטפלים, כך שהרשימה מתנהלת  בהתאם להחלטותיהם ועדות המקצועיות. הוועדות הקיימות הם:

ועדת תכנים השתלמויות וימי עיון
ועדת דוברות ויחסי ציבור
ועדת אתיקה
ועדת קבלת חברים והכרה במוסדות.

חברי הועדות פועלים בהתנדבות, פעילותם מהווה התווית דרך, פיקוח ובקרה  למטפלים המאוגדים ברשימה.  חברי הועדות הינם חלק מהחברים המאוגדים ברשימת המטפלים, שנבחרו באמצעות בחירות המתקיימות בעמותה אחת לחמש שנים..

ועדת ניהול הסברה ויחסי ציבור

"ועדת דוברות ויחסי ציבור" תייצג את האגודה במדיה, בתקשורת ובנראות המקצועית של האגודה. הועדה תייצג את האגודה, חבריה ופעילותה בכל תחום רלוונטי ומתבקש.
קרא עוד >

ועדת אתיקה

"ועדת אתיקה" - ועדה האחראית על כללי האתיקה המקצועית של האגודה. בכל אגודה מקצועית מתקיימת ועדת אתיקה המגדירה את כללי ההתנהגות של חבריה. תפקידי הועדה לכתוב ולעדכן כללים מעת לעת, לטפל במקרי תלונה כלפי חברים החורגים מכללי האתיקה, ולעדכנם בהתאם לכל מקרה ולמציאות המשתנה. חברי הועדה יהיו חברים שהם בעלי השכלה, רקע וניסיון משפטי.
קרא עוד >

ועדת תכנים השתלמויות וימי עיון

ועדת השתלמויות וימי עיון תאתר ותמליץ על נושאים ותכנים מקצועיים הרלבנטיים לחברי האגודה ופעילותה לצורך להשתלמויות וימי עיון ליועצים ומטפלים. חברי הועדה יהיו חברים בעלי רקע אקדמי.
קרא עוד >

ועדת קבלת חברים והכרה במוסדות

"ועדת הסמכה והכרה במוסדות" – ועדה האחראית על קבלת חברים לאגודה, הכרה במוסדות ומרכזי טיפול המעוניינים לקבל את הכרתה.
קרא עוד >

תקנון