רישום
חבר חדש

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.

הצטרפות לחברות
ב'אגודת היועצים והמטפלים במשפחה בישראל'

חבר יקר! אנו שמחים על הצטרפותך לאגודת היועצים והמטפלים במשפחה בישראל
להלן ריכוז מידע חשוב למצטרף חדש:

תנאי הצטרפות:

מגיל 25 ומעלה

הכשרה מקצועית:

חבר יוכל להצטרף לאגודה לאחר שסיים הכשרתו, באחד מן ההכשרות המתאימות לקבלת סיווג מקצועי (לינק לדף הסיווגים עם הסבר על ההכשרות הנדרשות לכל סיווג)

חברות באגודה מותנת בתשלום דמי חבר ל24 חודשים

חתימה על תקנות האתיקה (לינק לתקנון האתיקה) המקצועית.

מצטרף חדש המסמכים שנדרש להגיש:

מצטרף החבר באגודה חיצונית (המוכרת ע"י האגודה):
האגודות המוכרות ע"י האגודה מופיעות באתר האגודה ומתעדכנות מעת לעת.
המסמכים שנדרש להגיש:

מועדי ההצטרפות לאגודה

ההצטרפות לאגודה מתבצעת אחת לרבעון ולפי המועדים הבאים:01/01, 01/05, 01/09
מצטרפים חדשים שלא במועדים אלו, תאריך הצטרפותם לאגודה יחל מהרבעון האחרון שקדם לתאריך ההצטרפות, ובמשך 24 חודשים ממועד זה.

תשלום דמי חברות:
מצטרף חדש:

600 ₪ ל24 חודשי חברות (הנהלת האגודה רשאית לשנות תעריף זה)

חידוש חברות:

550 ש” ל 24 חודשי חברות (הנהלת האגודה רשאית לשנות תעריף זה)

זכאים להנחה בתשלום דמי חברות
מצטרף החבר באגודה חיצונית המוכרת ע”י האגודה זכאי ל 80% הנחה בתשלום דמי החברות.

חברי האגודה הפטורים מתשלום דמי חברות

א. חבר עמותה

ב. מורשה חתימה

ג. חבר באחת הוועדות 

  1. אינו נדרש להשלים מסמכים מעודכנים
  2. דירוגו המקצועי יישאר בהתאם לדירוג שניתן לו בעת הצטרפותו. 

לצורך שינוי דירוג יצטרך לעמוד בקריטריונים החדשים במועד הבקשה.

תינתן אפשרות למילוי משוב למטופלים הפונים דרך אתר האגודה לאחר אימות נתונים ובהתאם להנחיות מילוי המשוב שהוחלטו ע”י הוועדה המקצועית.

המשוב יוצג באתר האגודה לאחר אישור המטפל והמערכת.

בהתאם להחלטת ועדת ההסמכה דירוג מקצועי יינתן לחבר בהתאם לקריטריונים הבאים:

  1. הגשת בקשה לשינוי דרגה

    2. הגשת תיק טיפול מפורט.
  2. חבר ללא תואר:

יוכר בדרגת חבר או יועץ בלבד לקבלת דרוג ‘חבר’ על המועמד לעבור 25 שעות הדרכה
לקבלת דרוג ‘יועץ’ על המועמד לעבור 50 שעות הדרכה

2. חבר בעל תואר ראשון:

יוכר בדרגת חבר או יועץ בלבד

לקבלת דרוג ‘חבר’ על המועמד לעבור 15 שעות הדרכה

לקבלת דרוג ‘יועץ’ על המועמד לעבור 30 שעות הדרכה  

3. חבר בעל תואר שני ומעלה:

יוכר בכל הדרוגים

לצורך קבלת דרוג ‘חבר’ /‘יועץ’על המועמד לעבור מספר שעות הדרכה כמספר השעות הנדרשות מחבר בעל תואר ראשון .

לקבלת דירוג ‘מטפל’ על המועמד לעבור 100 שעות הדרכה

לקבלת דירוג ‘בכיר’ על המועמד לעבור 200 שעות הדרכה

הצגת הדירוג באתר האגודה :

סימון דרגת חברות

סוג החברות

 

חבר

 

יועץ

 

מטפל

 

בכיר

*חבר ותיק באגודה יישאר עם הדרוג המותאם לכללים שהיו בעת הצטרפותו, וזאת בתנאי שהחבר חידש חברותו ברצף. חבר המחדש חברות ללא רצף יצטרך לעמוד בקריטריונים החדשים.

*מצטרפים חדשים החל מתאריך 01/02/2022 יתחייבו לעמוד בכללים החדשים.

חבר:

1. טופס הצטרפות לאגודה

2. העתקי תעודות ותארים

3. טופס הערכת מדריך

4. קו”ח

5. מסמך הגשה לוועדת הסמכה

6. תיק טיפול מורחב

חבר המוכר באגודה חיצונית (*המוכרת ע”י האגודה):

1. טופס הצטרפות לאגודה

2. העתקי תעודות ותארים

3. טופס הערכת מדריך/הדרכת עמיתים

4. קו”ח

5. מס‘ רישיון/אישור חברות באגודה מוכרת

חבר במקצוע נלווה:

1. טופס הצטרפות לאגודה

2. העתקי תעודות ותארים

3. קו”ח

חבר במקצוע נלווה המוכר באגודה חיצונית (*המוכרת ע”י האגודה):

1. טופס הצטרפות לאגודה

2. העתקי תעודות ותארים

3. קו”ח

4. אישור חברות באגודה (/לשכה) מוכרת

 

Are You Ready To Start?

שם פרטי*
שם משפחה*
נייד*
אימייל*

תקנון

בקשת הצטרפות לאגודה

שם פרטי*
שם משפחה*
נייד*
אימייל*