חבר

יועץ / מטפל

600 ₪

חבר במקצוע נלווה

מנחה / מאמן

600 ₪

חבר (מטפל / יועץ) המוכר באגודה חיצונית
(המוכרת ע"י האגודה)

יועץ / מטפל

120 ₪

חבר במקצוע נלווה - (מנחי NLP, מאמנים)
המוכר באגודה חיצונית (המוכרת ע"י האגודה)

מנחה / מאמן

120 ₪

תקנון