חודש: יוני 2017

אהבה בנישואין

לתת מקום לרגש בתוך המערכת הזוגית!

מאמר זה מתאר את הגורמים להימנעות מלבטא רגשות פנימיים בתוך מערכת הזוגית שיוצרת ריחוק בין בני הזוג ואף משפיעה על אינטימיות הרגשית והפיזית בינהם

תקנון