חודש: יולי 2021

סידור פתוח, אור, ספר קדוש
זוגיות ויחסים עם המשפחה

אלימות רוחנית

מסתבר שלצד האלימות הפיזית, נפשית וכלכלית נוכל למצוא התעללות מסוג אחר: התעללות רוחנית

תקנון