חודש: אוגוסט 2021

זוגיות ויחסים עם המשפחה

לפייס נכון או בכלל לא

מורנו הגדול הרמב”ם, בספרו הייחודי “משנה תורה” בהלכות תשובה (1) מלמד אותנו את דרך התשובה. תשובה איננה בקשת סליחה גרידא אלא היא כוללת בתוכה פרטים רבים.

תקנון