אודות המוסד

אוניברסיטת תל-אביב

הכשרת אנשי מקצוע להתערבות מערכתית משפחתית בין-דורית וזוגית, תוך הבחנה דיפרנציאלית, ובהתייחס לתחומי בעיה שונים של המערכת המשפחתית הרב דורית.
מטרות נוספות:

– להציג למשתתפי התכנית תיאוריות ואסכולות שונות בטיפול משפחתי. התכנית התיאורטית שתילמד תאפשר לתלמיד מפגש הן עם הגישות המודרניות והן עם גישות פוסט-מודרניות והבנת התרומה הייחודית של הגישות הללו לתחום הטיפול במשפחה הרב דורית.
התלמיד יכיר ויתנסה בגישות התערבות הקיימות ובמיומנויות הטיפול הננקטות בטיפול משפחתי. התכנית מדגישה את הייחודיות של המבנה המשפחתי במציאות החברתית תרבותית.

– לעודד את התלמיד להיות שותף פעיל בתהליך הלמידה. מורי הקורס יעודדו את המשתתפים לנתח ולבקר את הגישות הנלמדות בקורס במטרה לעזור לתלמיד לחתור לקראת פיתוח אישיותו כמטפל משפחתי עצמאי. כאמור, פיתוח אישיות המשתתף הנה מטרה מרכזית נוספת בתכנית ותינתן תשומת לב רבה להתפתחות התלמיד והמעבר מתפקיד של תלמיד לתפקיד של מטפל. לשם כך, יושם דגש בתכנית הנוכחית על פיתוח ראייה מעמיקה של ההיסטוריה האישית, מסרים הקשורים לגילאים השונים, לתפקידי מגדר, ההקשר התרבותי ומערכת האמונות והערכים של המשתתף.

פרטי המוסד:

Dine with Wine

מנהל

פרופ' קליר רבין וד"ר אתי רשתי

איש קשר

לא ידוע

מיקום

חיים לבנון 55 תל אביב-יפו תיבת דואר

טלפון

03-6409355

פקס

03-6406902

דוא"ל

rachelcohen@acft.org.il

אתר

https://www.socialwork.tau.ac.il/

שונות

תקנון