eigod_acft_new
אודות המוסד

איגוד הפסיכיאטריה בישראל

מטרות האיגוד
• קידום והעלאת הרמה של הפסיכיאטריה בישראל בתחומי השירות, ההוראה והמחקר.
• ייזום וארגון הרצאות, סימפוזיונים, כנסים מדעיים, השתלמויות ופעולות מקצועיות אחרות.
• הכשרת פסיכיאטרים במסגרת התמחות בפסיכיאטריה.
• טיפוח יחסי חברות בין הפסיכיאטרים בישראל ושמירה על רמה אתית נאותה.
• יצירה וטיפוח קשרים עם חברות ואיגודים פסיכיאטריים קשורים ועם ארגונים מדעיים אחרים בארץ, עם מוסדות ובתי-ספר לרפואה ועם ארגונים פסיכיאטרים בינלאומיים.

פעילות ונקודות ציון

• הוצאת עיתון בשפה האנגלית: Israel Journal of Psychiatry.
• הפעלת אתר אינטרנט. באתר מידע רב על כנסים בארץ ובעולם, התוויות לתרופות בקופות חולים, מצגות, סקירות וניירות עמדה.
• עזרה הדדית לרופאים: האיגוד הצטרף ליוזמת הר"י לקדם אפשרויות לטיפול רפואי, כולל נפשי, לרופאים הנזקקים לכך.
• השתלמויות: האיגוד מקיים השתלמות כהכנה לשלב ב'. האגודה לפסיכיאטריה ביולוגית בשיתוף עם האיגוד החלו לקיים סדנה מיוחדת למתמחים ומומחים צעירים "בעלי פוטנציאל לצמיחה והובלה מחקרית ואקדמית". החלה מסורת של יום עיון שנתי למתמחים.
• האיגוד יעניק שלוש מלגות של 1,500 דולר בשנה לחוקרים צעירים, שעבודה שלהם תתקבל לכנס מוכר בחו"ל.
• הליך הרפורמה התקדם מאוד לקראת סיום החקיקה. עקב פיזור הכנסת והבחירות נעצר ההליך.
• בעזרת האיגוד היווני, התקיימו מפגשים עם פסיכיאטרים ממדינות ערב.
• קובץ מאמרים בנושאי פסיכיאטריה יצא באישור עיתון הרפואה ומופיע באתר לב השרון.
• החלה מסורת של הענקת פרס מפעל חיים לחברים סניורים שתרמו באופן משמעותי לפסיכיאטריה בארץ.
• קיום מפגשים וכנס משותף עם איגוד רופאי המשפחה.
• הכנס התלת-שנתי הגדול התקיים ב-7-5 במאי 2009.
• האיגוד הינו חלק מאיגוד הפסיכיאטריה העולמי WPA. באיגוד האירופי בנושא התמחות UEMS שודרג מעמד האיגוד הישראלי למעמד חבר נלווה. האיגוד חבר באיגוד האירופי EPA.

פרטי המוסד:

Dine with Wine

מנהל

איש קשר

מיקום

טלפון

פקס

דוא"ל

rachelcohen@acft.org.il

אתר

שונות

תקנון