acft_aguda
אודות המוסד

האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי

האגודה הישראלית לטיפול משפחה בנישואין ולחינוך בחיי משפחה נוסדה בשנת 1977, ומאגדת את המטפלים הזוגיים והמשפחתיים בישראל, העוסקים בטיפול משפחתי וזוגי, בחינוך לחיי משפחה ובהעשרת חיי המשפחה והנישואין.

מטרת האגודה לקדם ולפתח את הטיפול בבעיות משפחה ונישואין, לקדם ולחזק את מעמדם של המטפלים הזוגיים והמשפחתיים המוסמכים, לקידום חקיקה להסדרת העיסוק במקצוע, תוך שמירה וטיפוח כללי האתיקה של חברי האגודה.

פרטי המוסד:

Dine with Wine

מנהל

פרופ' נחמי באום – יו"ר האגודה

איש קשר

פרופ' נחמי באום – יו"ר האגודה

מיקום

היצירה 11 ב' רעננה

טלפון

09-7467065

פקס

09-7467064

דוא"ל

rachelcohen@acft.org.il

אתר

mishpaha.org.il

שונות

תקנון