histadrot_new
אודות המוסד

הסתדרות הפסיכולוגים בישראל

הפ"י הוא הגוף הראשון (נוסד 1959), ובמשך שנים רבות הגוף היחיד שאיגד ומאגד בתוכו את מרבית הפסיכולוגים בישראל.
מטרותיה של הפ"י הן לדאוג למעמד הפסיכולוגיה ולקידום מעמדו המקצועי של הפסיכולוג בארץ, ומאז היווסדה השקיעה בפיתוח קריטריונים להגדרה ולהתמחות מקצועית בענפים השונים של הפסיכולוגיה שבמשך השנים התגבשו למבנה של חטיבות פסיכולוגיות מקצועיות במסגרת הכוללת של הפ"י.

פרטי המוסד:

Dine with Wine

מנהל

איש קשר

מיקום

טלפון

פקס

דוא"ל

rachelcohen@acft.org.il

אתר

שונות

תקנון