הצטרפות לחברות
ב'אגודת היועצים והמטפלים במשפחה בישראל'

חבר יקר! אנו שמחים על הצטרפותך לאגודת היועצים והמטפלים במשפחה בישראל
להלן ריכוז מידע חשוב למצטרף חדש:

תנאי הצטרפות:

מגיל 25 ומעלה

הכשרה מקצועית:

חבר יוכל להצטרף לאגודה לאחר שסיים הכשרתו, באחד מן ההכשרות המתאימות לקבלת סיווג מקצועי.

חברות באגודה מותנת בתשלום דמי חבר ל24 חודשים

אישור והסכמה לתקנות האתיקה  המקצועית.

מועדי ההצטרפות לאגודה

ההצטרפות לאגודה מתבצעת אחת לרבעון ולפי המועדים הבאים:01/01, 01/05, 01/09
מצטרפים חדשים שלא במועדים אלו, תאריך הצטרפותם לאגודה יחל מהרבעון האחרון שקדם לתאריך ההצטרפות, ובמשך 24 חודשים ממועד זה.

מצטרף חדש המסמכים שנדרש להגיש:

מצטרף החבר באגודה חיצונית (המוכרת ע"י האגודה):
האגודות המוכרות ע"י האגודה מופיעות באתר האגודה ומתעדכנות מעת לעת.
המסמכים שנדרש להגיש:

תשלום דמי חברות:
מצטרף חדש:

600 ₪ ל24 חודשי חברות (הנהלת האגודה רשאית לשנות תעריף זה)

חידוש חברות:

550 ש” ל 24 חודשי חברות (הנהלת האגודה רשאית לשנות תעריף זה)

זכאים להנחה בתשלום דמי חברות
מצטרף החבר באגודה חיצונית המוכרת ע”י האגודה זכאי ל 50% הנחה בתשלום דמי החברות.

חברי האגודה הפטורים מתשלום דמי חברות

א. חבר עמותה

ב. מורשה חתימה

ג. חבר באחת הוועדות 

אינו נדרש להשלים מסמכים מעודכנים

 

תינתן אפשרות למילוי משוב למטופלים הפונים דרך אתר האגודה לאחר אימות נתונים ובהתאם להנחיות מילוי המשוב שהוחלטו ע”י הוועדה המקצועית.

המשוב יוצג באתר האגודה לאחר אישור המטפל והמערכת.

חבר:

1. טופס הצטרפות לאגודה

2. העתקי תעודות ותארים

חבר המוכר באגודה חיצונית (*המוכרת ע”י האגודה):

1. טופס הצטרפות לאגודה

2. העתקי תעודות ותארים

3. טופס הערכת מדריך/הדרכת עמיתים

4. קו”ח

5. מס‘ רישיון/אישור חברות באגודה מוכרת

חבר במקצוע נלווה:

1. טופס הצטרפות לאגודה

2. העתקי תעודות ותארים

3. קו”ח

חבר במקצוע נלווה המוכר באגודה חיצונית (*המוכרת ע”י האגודה):

1. טופס הצטרפות לאגודה

2. העתקי תעודות ותארים

3. קו”ח

4. אישור חברות באגודה (/לשכה) מוכרת

 

ההרשמה מותנית באישור והסכמה לתקנון האתיקה. אנא אשר כדי להמשיך בתהליך ההרשמה.

חבר

600

חברות באגודה ב80% הנחה

600

120

תקנון