ועדת אתיקה

“ועדת אתיקה” – ועדה האחראית על כללי האתיקה המקצועית של האגודה. בכל אגודה מקצועית מתקיימת ועדת אתיקה המגדירה את כללי ההתנהגות של חבריה. תפקידי הועדה לכתוב ולעדכן כללים מעת לעת, לטפל במקרי תלונה כלפי חברים החורגים מכללי האתיקה, ולעדכנם בהתאם לכל מקרה ולמציאות המשתנה. חברי הועדה יהיו חברים שהם בעלי השכלה, רקע וניסיון משפטי.

תפקידי הועדה

1.כתיבה ועדכון כללי אתיקה מקצועית
2.קבלה וטיפול בתלונות הנוגעות לכללי האתיקה

חברי וועדת האתיקה:
מר מאיר שמעון עשור, משפטן וטו”ר, יו”ר הועדה
מר גלר צבי- עו”ד וטו”ר, יו”ר לשכת הטוענים הרבניים בישראל, חבר ועדה
גב’ יסכה מזרחי- טו”ר, חברת ועדה

יצירת קשר עם הוועדה

To help

יצירת קשר עם הוועדה:

Bar & restaurant

Events

הגשת תלונה על עבירה אתית:
פרטי מגיש התלונה:
פרטי התלונה

תקנון