ועדת ניהול הסברה ויחסי ציבור

"ועדת דוברות ויחסי ציבור" תייצג את האגודה במדיה, בתקשורת ובנראות המקצועית של האגודה. הועדה תייצג את האגודה, חבריה ופעילותה בכל תחום רלוונטי ומתבקש.

תפקידי הועדה

1. דברור, כתיבה וביטוי תקשורתי לנושאים הרלבנטיים לפעילות האגודה באמצעי
המדיה והפרסום השונים.
2. ייצוג האגודה ומטרותיה, לצורך קידום ערכיה המקצועיים והחברתיים בכנסים, ימי עיון ופעילויות רלבנטיות.
3. באפשרות חברה הועדה לייצג את האגודה ומטרותיה בוועדות מקצועיות בכנסת, ברשויות ומוסדות.

חברי ועדת דוברות ויחסי ציבור
החברים בוועדה יהיו בעלי דירוג מטפל

חברי הוועדה

מנהלת מרכז טיפול מטיבת"א

רויטל שובל

עו"ס, מנהלת מוקד מטיבת"א

תקנון