ועדת קבלת חברים והכרה במוסדות

“ועדת הסמכה והכרה במוסדות” – ועדה האחראית על קבלת חברים לאגודה, הכרה במוסדות ומרכזי טיפול המעוניינים לקבל את הכרתה.

תפקידי הוועדה

1 .ליצור קריטריונים לדירוג חברות באגודה.
2 .לאשר חברים חדשים בהתאם לקריטריוני הקבלה לאגודה.
3 .לדון בבקשות חריגות לקבלת חברים.
4 .לבחון מתן הכרה לתכניות לימוד במוסדות להכשרה על פי קריטריונים של
האגודה.
5 .לבחון ולאשר שיתופי פעולה עם אגודות מקצועיות.
6 .לבחון ולאשר שיתופי פעולה עם מרכזי טיפול.
7 .לבחון ולאשר התמחויות של חברי האגודה.

חברי ועדת ההסמכה:
שלום אביחי כהן, יו”ר הוועדה ומנהל מרכז הטיפול לייעוץ נישואין ומשפחה.
דר’ אריה אשדת, חבר הועדה וחבר מרכז לטיפול וייעוץ בילדים ונוער.

חברי הוועדה

111

ראש תחום ייעוץ נישואין ומשפחה

אורנבוך-מלי

ראש תחום מנחי הורים

תקנון