ועדת קבלת חברים והכרה במוסדות

"ועדת הסמכה והכרה במוסדות" – ועדה האחראית על קבלת חברים לאגודה, הכרה במוסדות ומרכזי טיפול המעוניינים לקבל את הכרתה.

תפקידי הוועדה

1 .ליצור קריטריונים לדירוג חברות באגודה.
2 .לאשר חברים חדשים בהתאם לקריטריוני הקבלה לאגודה.
3 .לדון בבקשות חריגות לקבלת חברים.
4 .לבחון מתן הכרה לתכניות לימוד במוסדות להכשרה על פי קריטריונים של
האגודה.
5 .לבחון ולאשר שיתופי פעולה עם אגודות מקצועיות.
6 .לבחון ולאשר שיתופי פעולה עם מרכזי טיפול.
7 .לבחון ולאשר התמחויות של חברי האגודה.

 

חברי הוועדה

meir_assor

יו"ר האגודה, ראש תחום מגשרים במשפחה

MSW-ראש תחום מטפלים משפחתיים

דר אריה אשדת

ראש תחום פסיכותרפיסטים

123455

M.A – ראש תחום ייעוץ רגשי

111

M.A-חבר ועד מנהל ,ראש תחום ייעוץ נישואין ומשפחה

מלכה גרואוכר תמונה

MSW-ראש תחום מטפלים ויועצים מיניים

תקנון