ועדת תכנים השתלמויות וימי עיון

ועדת השתלמויות וימי עיון תאתר ותמליץ על נושאים ותכנים מקצועיים הרלבנטיים לחברי האגודה ופעילותה לצורך להשתלמויות וימי עיון ליועצים ומטפלים. חברי הועדה יהיו חברים בעלי רקע אקדמי.

תפקידי הועדה

א. לאתר ולהמליץ נושאי לימוד ותכנים מקצועיים לחברי האגודה ולפעילותה.
ב. לאשר נושאים ותכנים מוצעים להעברת השתלמויות, כנסים וימי עיון.

חברי הועדה:
הרב יאיר אביני – חבר הועדה
הרב שלום מרקוביץ- חבר הועדה
גב’ טל נחום- יו”ר הועדה

חברי הוועדה

תקנון