חודש: אפריל 2021

orange gull, cepora judith, thailand-6594958.jpg
כלים טיפוליים לייעוץ אישי

מודל מעש”ה – עזרה ראשונה

בעת מצוקה וטראומה משרד הבריאות ממליץ להשתמש עם מודל מעש”ה ככלי לעזרה ראשונה וליציבות רגשית בזמן משבר. שרויים אנו עדיין בעיצומם של ימי האבל על

תקנון