אגודות מקצועיות

איט”ה

האגודה הישראלית לטיפול קוגנטיבי התנהגותי

איט”ם

האגודה הישראלית לטיפול מיני

י.ה.ת

האגודה הישראלית לטיפול באמצעות אמנויות

תקנון