auschwitz, war camp, ww2-3485116.jpg

גבורת הנפש הנשית בשואה

מחברת המאמר: שולמית אימבר לשעבר המנהלת הפדגוגית של בית הספר להוראת השואה ב"יד ושם"  הערות הלכתיות: הרב דוד אימבר פתח דבר ההיסטוריון עמנואל רינגלבלום, מיסד הארכיון המחתרתי בגטו ורשה "עונג שבת"[i] כתב: "היסטוריון העתיד יצטרך להקדיש דף הולם לאישה היהודיה במלחמה. היא תתפוס דף חשוב בהיסטוריה היהודית על אומץ ליבה וכושר עמידתה, בזכותה עלה בידי […]

גבורת הנפש הנשית בשואה Read More »